Dane spółki, kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Nazwa skrócona:        RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o.

Numer KRS:                0000294420

Dane KRS:                   Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,

                                     XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy:     7.500.000,00 złotych

NIP:                              871-000-25-21

REGON:                       850233878

 

Adres:                          33-200 Dąbrowa Tarnowska, ulica Zazamcze 53

Telefony stacjonarne: 14- 642 28 50, tel/fax: 14- 642 23-97

Telefon komórkowy:   667-887-270  (Pogotowie Awaryjne)

Email:                           rpwik_dt @ poczta.okay.pl

 

Rachunek bankowy:   BZ-WBK S.A. odział w Tarnowie  

                                      numer 44 1500 1748 1217 4005 3155 0000

                                      PKO BP S.A. oddział 1 w  Dąbrowie Tarnowskiej

                                      numer 27 1020 4955 0000 7002 0105 3222