Organy spółki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgromadzenie Wspólników:      Związek Gmin Do Spraw Wodociągów

                                                      i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej 

                                                      (100 % udziałów spółki)

 

Rada Nadzorcza:                         Janusz Sułowski

                                                      Przewodniczący RN

                                                      Grzegorz Marek Czosnyka

                                                      Zastępca Przewodniczącego RN

                                                      Beata Zofia Skowron

                                                      Sekretarz RN

                                                      Józef Andrzej Chrabąszcz

                                                      Członek RN

                                                      Stanisław Rzemiński

                                                      Członek RN

                                                       

Zarząd:                                         Grzegorz Niedbała

                                                      Prezes Zarządu (zarząd jednoosobowy)