woda i ścieki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.

Od dnia 1 maja 2016 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska obowiązują następujące opłaty:

 

1. Za 1 m3 wody pobranej z urządzeń wodociągowych 3,97 zł/m3 + VAT

 

2. Za 1 m3 ścieków socjalno-bytowych odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej         7,30 zł/m3 + VAT

 

3. Opłata abonamentowa:

 

4,63 zł/wodomierz główny/m-c + VAT

3,13 zł/wodomierz dodatkowy/m-c + VAT 

 

Równocześnie informujemy, że Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwaliła dopłatę do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska. 

Na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r. uchwalono: dopłatę za odbiór ścieków na oczyszczalni w Dabrowie Tarnowskiej w wysokości 1,50 złotych brutto/m3. 

  

II. Opłaty za dostarczoną wodę na terenie gminy Olesno, dla klientów zaopatrywanych z sieci wodociągowej RPWiK.

Od dnia 1 maja 2016 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku na terenie gminy Olesno obowiązują następujące opłaty :

 

1. Za 1 m3 wody pobranej z urządzeń wodociągowych 3,97 zł/m3 + VAT

 

2. Opłata abonamentowa:

 

4,63 zł/wodomierz główny/m-c + VAT

3,13 zł/wodomierz dodatkowy/m-c + VAT 

 

III. Opłaty za dostarczoną wodę na terenie gminy Żabno, dla klientów zaopatrywanych z sieci wodociągowej RPWiK.

Od dnia 1 maja 2016 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku na terenie gminy Żabno obowiązują następujące opłaty :

 

1. Za 1 m3 wody pobranej z urządzeń wodociągowych: 3,97 zł/m3 + VAT

 

2. Opłata abonamentowa:

 

4,63 zł/wodomierz główny/m-c + VAT

3,13 zł/wodomierz dodatkowy/m-c + VAT

 

Równocześnie informujemy, że Rada Miejska w Żabnie uchwaliła dopłatę do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Żabno.

Na okres od 01.05.2016 r. do 31.12.2019 r. uchwalono: dopłatę do ceny m3 wody dostarczonej  z sieci wodociągowej RPWiK w wysokości 0,39 złotych brutto /m3. 

 

IV. Opłaty za dostarczoną wodę na terenie gminy Olesno i gminy Żabno, dla klientów zaopatrywanych z Ujęcia Wody w Gorzycach.

Od dnia 1 maja 2016 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku na terenie gminy Olesno i gminy Żabno obowiązują następujące opłaty :

 

1. Za 1 m3 wody pobranej z urządzeń wodociągowych 3,40 zł/m3 + VAT

 

2. Opłata abonamentowa:

 

4,63 zł/wodomierz główny/m-c + VAT

 

Równocześnie informujemy, że Rada Miejska w Żabnie uchwaliła dopłatę do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Żabno.

Na okres od 01.05.2016 r. do 31.12.2019 r. uchwalono: dopłatę do ceny m3 wody dostarczonej  z sieci wodociągowej zaopatrywanej z Ujęcia Wody w Gorzycach w wysokości 0,55 złotych brutto/m3.

 

V. Opłaty za dostarczoną wodę na terenie gminy Gręboszów, dla klientów zaopatrywanych z Ujęcia Wody w Gorzycach.

Od dnia 1 maja 2016 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku na terenie gminy Gręboszów obowiązują następujące opłaty :

 

1. Za 1 m3 wody pobranej z urządzeń wodociągowych 3,40 zł/m3 + VAT

 

2. Opłata abonamentowa:

 

4,63 zł/wodomierz główny/m-c + VAT

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  stawka VAT na usługi dostarczania wody i oczyszczania ścieków wynosi 8%.